سید مرتضی احمدیان
دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : m.ahmadiyan [at] alumni.ut.ac.ir
موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايى كور شبكه‌هاى مخابراتى
 • نفیسه حسینی
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : Nafiseh_hoseini [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايى كدگذارهاى تصوير در بستر شبكه‌هاى مخابراتى
 • فرزانه‌ جعفری
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : farzaneh.jafari [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايى كدگذارهاى صوت در بستر شبكه‌هاى ارتباطى مخابراتى
 • مریم زبرجدی
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : m.zebarjad [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايى كور مدولاسيون در لينک‌هاى ماهواره‌اى مبتنى بر TDMA
 • مسعود رضایی
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : masoudrezaei [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايى كور كدهاى فضا زمان
 • مجید عبدالشاه
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : m.abdolshah [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • شناسايي نوع كالاهای داخل محفظه باربری كاميون با استفاده از تصاوير X-Ray
 • دنیا روئین
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : donya.rooein [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوف
 • کیارش ظهیرنیا
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : zahirnia.kia [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • پیش‌بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازي مجموع هزینه تشخیص و تست
 • فاطمه تقویان
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : f.taghavian [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار‌در شبكه‌هایی با ساخ‌‌تارخوشه‌ای همپوشان
 • مژگان شعبانی
  دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : m.shabany [at] alumni.ut.ac.ir
  موضوع پایان‌نامه:
 • تحليل انتشار بيماري‌ها در شبكه‌هاي پويا