مهدی تیموری
عضو هیئت علمی، سرپرست آزمایشگاه
پست الکترونیک : mehditeimouri [at] ut.ac.ir
رزومه
کارشناسی : مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، مخابرات سیستم، دانشگاه تهران، ایران
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه تهران، ایران

زمینه‌های پژوهشی:
 • تئوری اطلاعات و کدینگ
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی
 • سامانه‌های پشتیبان تصمیم
 • عطیه خدادادی
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  ati.khodadadi[at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه‌ :
 • دسته‌بندی کدگذار‌های صوت با پارامتر‌های کدگذار نامعلوم
 • ریحانه فکوری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  reyhane.fakouri [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • دسته‌بندی کدگذار‌های تصویر با پارامتر‌های کدگذار نامعلوم
 • مهسا بانک توکلی
  دانشجوی دکتری
  پست الکترونیک :
  m_banktavakoli[at] ut.ac.ir

  موضوع رساله :
 • توصیف خودکار غده‌های ریوی و رگ‌های متصل به آن‌ها در سی‌تی اولیه ریه برای تشخیص عفونت‌ها از غده‌های سرطانی
 • حمیدرضا خوشوقتی
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  hamidreza.khosh [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • تشخیص داده‌های ناشناس در دسته‌بندی داده‌های صوتی کدشده
 • نرگس صادقی
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  nargessadeghi[at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه‌ :
 • دسته‌بندی نوع فرمت و کدک بسته‌های ویدیویی در شبکه‌های ارتباطی
 • مهدی سوری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  mehdisoori [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • بهبود تشخیص خودکار لوسمی از روی عکس‌های میکروسکوپی خون