مهدی تیموری
عضو هیئت علمی، سرپرست آزمایشگاه
پست الکترونیک : mehditeimouri [at] ut.ac.ir
کارشناسی : مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، مخابرات سیستم، دانشگاه تهران، ایران
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه تهران، ایران

زمینه‌های پژوهشی:
 • تئوری اطلاعات و کدینگ
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی
 • سامانه‌های پشتیبان تصمیم
 • حمزه سلطانیان
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  hamzeh.soltanian[at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه‌ :
 • بررسي و ارزيابي کارايي انرژی روش‌های کنترل خطای HARQ نوع 2 و 3 در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدن
 • محدثه فهیمی‌نیا
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  mh.fahiminia [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • دسته‌بندی فرمت‌های ويدئو در بستر شبکه‌های ارتباط بي‌سیم
 • نفیسه بیکی
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : nf.beyki[at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه‌ :
 • بررسی پایداري شبکه‌هاي LTE در برابر اختلال هوشمند
 • مونا بختیاری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک : monabakhtiari [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • دسته‌بندی داده‌های چند‌رسانه‌ای در بستر شبکه‌های مخابراتی