پروژه‌های در حال اجرا

پروژه‌های حوزه تئوری اطلاعات و کدینگ

 • شناسایی کور شبکه‌های مخابراتی رادیویی
 • پروژه‌های حوزه سامانه‌های پشتیبان تصمیم

 • دسته‌بندی کدک‌های چند‌رسانه‌ای


 • پروژه‌های اتمام‌یافته

  پروژه‌های حوزه تئوری اطلاعات و کدینگ

 • شناسایی کور کدهای کانال
 • شناسایی کور جایگردان‌ها و درهم‌ساز‌ها
 • اختلال شبکه‌های مخابراتی رادیویی
 • ارزیابی کارایی انرژی طرح‌های ارسال مخابراتی
 • پروژه‌های حوزه مدل‌سازی و شبیه‌سازی

 • مدل‌سازی بار بیماری دیابت
 • انتشار بیماری‌ها بر روی شبکه‌های پیچیده
 • پروژه‌های حوزه سامانه‌های پشتیبان تصمیم

 • دسته‌بندی تصاویر X-Ray
 • دسته‌بندی نسخه‌های بیماران سرپایی
 • پیش‌بینی خطر ابتلا به دیابت و فشار خون
 • .